Sesiune de finanțare: acordare sprijin financiar nerambursabil pentru manifestările organizate în perioada iulie – decembrie 2018

Conform Ordonanței Guvernului 39/2005 privind cinematografia cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului nr. 2335/2006 cu modificările și completările ulterioare, schemei de ajutor de stat pentru organizarea de festivaluri de film în România, precum și schemei de ajutor de minimis pentru susţinerea de programe de cultură, educaţie cinematografică, organizare de evenimente culturale cinematografice, precum şi pentru editarea de publicaţii de specialitate Centrul Național al Cinematografiei, cu sediul în strada Dem.I.Dobrescu nr. 4-6 sector 1 București,  anunță organizarea sesiunii de finanțare în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil pentru:

– organizarea de festivaluri de film in Romania, susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică, editarea unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei sau alte activități pentru manifestări organizate în perioada iulie – decembrie 2018, precum si distribuire si exploatare de film si cinematograf de artă.

Dosarele de concurs vor fi depuse până la data de 16.03.2018 la sediul CNC.

Program de depunere
Luni – Joi 9.00-15.00
Vineri 9.00-14.00

Nota bene

Anexele care se vor completa și adăuga se pot descărca:

 + pentru organizarea de festivaluri de film

 + pentru susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică, editarea unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei sau alte activități organizate în perioada iulie – decembrie 2018

 + pentru finanțarea activităților cinematografelor de artă 

Următoarele documente (tehnoredactate nu scrise de mână) vor fi trimise și în format digital, compilate într-un singur document PDF la adresa de mail contact@cnc.gov.ro.

Documentul PDF va fi denumit după cum urmează:
[DenumireSolicitant]_[TitluProiect].pdf

  1. Cererea
  2. Bugetul și devizul de organizare
  3. Forumalrul de prezentare
  4. Planul de finanțare
  5. Planul de activități
  6. CV-ul persoanelor implicate în proiect

 

Precizări

Conform schemelor de minimis pentru susţinerea de programe de cultură, educaţie cinematografică, organizare de evenimente culturale cinematografice, precum şi pentru editarea de publicaţii de specialitate este necesar a se completa declarația cu privire la tipul întreprinderii.

Fiecare entitate, care solicită sprijin financiar nerambursabil (ajutor de stat) este rugată să prezinte ultimul bilanț financiar contabil.