Legislație națională

Ordonanța Guvernului 39/2005 privind cinematografia cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63969

1. LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

2. HOTĂRÂREA nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

3. LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571

 

Hotărâre a Guvernului nr. 1.064 din 8 septembrie 2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31692

Hotărâre a Guvernului nr. 1.063 din 8 septembrie 2005 privind reorganizarea şi funcționarea Arhivei Naționale de Filme

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31631

1. Ordin nr. 2335/2006 – Regulament privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/194351

2. Ordin nr. 2379/2006 – Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/76547

3. Ordin nr. 2.526/2014 privind aprobarea cuantumului remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/160556

Schema de ajutor de stat pentru susținerea producției de filme destinată în special difuzării în sălile de cinematograf